Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca


Valoda:  Lietuviešu  Latviešu  Latgaliešu 

Meklējamais vārds:            Pirms vārdnīcas lietošanas ir jāveic fonta "Palemonas" instalācija, lai būtu redzami lietuviešu valodas vārdu transkripcijā lietojamie simboli.

Fontu "Palemonas" var lejuplādēt:

http://www.mif.vu.lt/~vladas/Palemonas.htm

http://hipilatlit.ru.lv/file/Palemonas-2.1

Fonta instalācijas apraksts: Windows, Linux

Saīsinājumi un apzīmējumi