Lietuvių-latvių-latgaliečių kalbų žodynas


„Lietuvių-latvių-latgaliečių kalbų žodynas“ (toliau — „LLL žodynas“) sudarytas „Dažninio rašytinės lietuvių kalbos žodyno“ („Dažninis rašytinės lietuvių kalbos žodynas“, toliau — „Dažninis žodynas“ sud. A. Utka (2009)) pagrindu. Jį sudaro 42 061 pamatinis žodis, o žodyno tekstyną — 1 mln. žodžių užrašymų. "LLL žodyne" yra maždaug ketvirtadalis "Dažninio žodyno" žodžių, t. i., 10 000 pirmųjų žodžių lizdų.

„LLL žodyną“ sudaro 4686 lietuvių kalbos daiktavardžiai, 3138 veiksmažodžiai, 1385 būdvardžiai, 38 įvardžiai, 82 skaitvardžiai, 549 prieveiksmiai, 26 prielinksniai, 23 jungtukai, 34 dalelytės, 39 jaustukai ir ištiktukai bei jų vertimas į latvių ir latgaliečių kalbas.

Latviškos žodžių reikšmės suderintos su „Dažninio žodyno“ tekstyne esančiomis reikšmėmis; jos ne visuomet sutampa su reikšmėmis, pateiktomis „Lietuvių-latvių kalbų žodyne“, bei „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“). Pagrindiniai skirtumai yra trejopo pobūdžio: a) daugiareikšmių žodžių reikšmių kiekis tekstyne paprastai yra mažesnis nei minėtuose žodynuose; b) skiriasi daugiareikšmių žodžių reikšmių hierarchija; c) esama specifinių įvairių sričių terminų.

Latgalietiški žodžių reikšmių atitikmenys pateikiami pagal latvių ir lietuvių kalbų žodžių reikšmes, atsižvelgus į svarbiausius latgaliečių normatyvinius ir leksikografinius šaltinius (P. Strods „Pareizraksteibas vōrdneica“" (1933); M. Bukšs, J. Placinskis „Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas vōrdneica“ (1973); „Latgalīšu pareizraksteibys nūsacejumi“(2008) ir kt.). Be reikšmių vertimo, bandyta pateikti latgalietiškų žodžių stilistinius ir ekspresyvinius niuansus, pademonstruoti jų vartosenos geografiją ir istorinę kaitą, tokiu būdu atliekant ir latgaliečių raštų kalbos aktualų norminimo darbą. Pridėti ir dažnesni nereguliarios darybos daiktavardžių deminutyvai.

„LLL žodyno“" skiltis sudaro:

• Lietuvių kalbos žodis iš "Dažninio žodyno" tekstyno;

• To paties žodžio kirčiuotas variantas bei kai kurios gramatinės ir stilistinės pastabos; prie veiksmažodžių nurodomas esamojo ir būtojo kartinio laiko 3 asmuo;

• Morfologinis žodžio apibudinimas (kalbos dalis, giminės kategorija);

• Lietuvių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuotė;

• Lietuvių kalbos žodžio vartojimo dažnumas "Dažninio žodyno" tekstyne;

• Tekstyne nustatytų reikšmių vertimas į latvių kalbą;

• Latvių ir lietuvių žodžių reikšmių atitikmenys latgaliečių kalboje (su norminio pobūdžio papildymais apie vartosenos ribas);

• Korpusā pārbaudīto nozīmju tulkojums latviešu valodā,

• Latgaliečių kalbos daiktavardžių deminutyvai.

„LLL žodyno“sudarytojai: prof. dr. philol. L. Leikuma, mg. philol. L. Bernanė, mg. philol. J. Cibulis (Rėzeknė, Latvija), prof. dr. philol. A. Butkus, mg. philol. V. Butkienė, mg. philol. K. Vaisvalavičienė (Kaunas, Lietuva), dr. philol. I. Sperga (Ryga, Latvija).


Lietuvių-latvių-latgaliečių kalbų žodynas