Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss (LiLa)


Korpusa raksturojums:

• apjoms — 8 miljoni vārdlietojumu;

• divvirzienu — korpusā iekļauti tulkojumi no latviešu valodas lietuviešu valodā un tulkojumi no lietuviešu valodas latviešu valodā;

• avotu veids — korpusā iekļauti drukāti un elektroniski mūsdienu teksti kopš 1990. gada (daiļliteratūra, lietišķie teksti u. c.);

• korpuss sastatīts teikumu līmenī;

• tekstiem ir pievienoti bibliogrāfiskie metadati.

Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss dod iespēju veikt pētījumus dažādās zinātņu nozarēs un izstrādāt vārdnīcas, mācību līdzekļus, mašīntulkošanas sistēmas un citus valodas resursus un rīkus, kā arī to var izmantot tulkošanas studijās.


Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss (LiLa)