Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss (MuLa)


Korpusa raksturojums:

• apjoms — 1 miljons vārdlietojumu;

• specializēts korpuss — to veido konkrēta tekstu grupa: Latvijā laika posmā no Atmodas līdz mūsdienām (1988-2012) latgaliešu rakstu valodā publicēti teksti;

• līdzsvarots — valodas avoti ir iekļauti noteiktās proporcijās atbilstoši latgaliešu rakstu valodas lietojuma specifikai;

• tekstiem ir pievienoti bibliogrāfiskie metadati;

• avotu veids — ietver drukātus (grāmatas, periodika u. c.) un elektroniskus tekstus (mājaslapas, blogi);

• reprezentē trīs tekstu veidus: literāros tekstus (daiļliteratūra, dokumentālā literatūra u. c.), tehniski speciālos tekstus (zinātniskie, populārzinātniskie, lietišķie teksti u. c.) un informatīvos tekstus (publicistika, ziņas u. c.).

Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss dod iespēju veikt pētījumus dažādās zinātņu nozarēs, izstrādāt gramatikas, vārdnīcas, mācību līdzekļus un citus valodas resursus un rīkus, tā sekmējot latgaliešu rakstu valodas izpēti, saglabāšanos un attīstību.


Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss (MuLa)


Korpuss ir brīvi pieejama internetā arī http://www.korpuss.lv