Sasadorbojūt Rēzeknis Augstškolai, Vītauta Dyžuo universitatei i Latvejis Universitatis Matematikys i informatikys iņstitutam, ar Latvejis-Leitovys puorrūbežu sadarbeibys programmys 2007.-2013. godam atbolstu tyka realizāts projekts „HipiLatLit“ („Humanitaruos izgleiteibys pietnīceibys infrastrukturys izveide Austrumlatvejā, Leitovā“).

Projekta „HipiLatLit“ rezuļtati:

1. Myusu dīnu latgalīšu tekstu korpuss (1 miļjons vuordlītuojumu);

2. Lītuvīšu-latvīšu-lītuvīšu paralelūs tekstu korpuss (8 miļjoni vuordlītuojumu);

3. Lītuvīšu-latvīšu-latgalīšu vuordineica (10 tyukstūšys škirkļu);

4. Storpdisciplinara doktoranturys studeju programa baltistikā.

5. Studeju kursi datrolingvistikā filologejis magistrantim Rēzeknis Augstškolā.

Projekta budžets ir 395 758,00 EUR, no kurim 336 394,30 EUR ir atbolsts nu Latvejis-Leitovys puorrūbežu sadarbeibys programmys 2007.-2013. godam i 59 363,70 EUR nacionalais finansiejums.