Sadarbojoties Rēzeknes Augstskolai, Vītauta Dižā universitātei un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstu tika realizēts projekts „HipiLatLit“ („Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā“).

Projekta „HipiLatLit“ rezultāti:

1. Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss (1 miljons vārdlietojumu);

2. Lietuviešu-latviešu-lietuviešu paralēlo tekstu korpuss (8 miljoni vārdlietojumu);

3. Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīca (10 tūkstoši šķirkļu);

4. Starpdisciplināra doktora studiju programma baltistikā.

5. Datorlingvistikas modulis filoloģijas maģistrantiem Rēzeknes Augstskolā.

Projekta kopējais budžets ir 395 758,00 EUR, no kuriem 336 394,30 EUR ir atbalsts no Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam un 59 363,70 EUR nacionālais finansējums.